ponedjeljak, 16. svibnja 2016.

CRŠ-foto sešn

 tribina Biukovo, nedjelja

dan prije:
 viđe Hermanna!

 viđe mene pored Hermanna!

 Vučica: live and kickin'!

 Stanojlo i Manojlo! Respect, niggas!

 Machete!

The Bob! (i Sebo iza)
Emir, Dušan, Dekara, Bob, ja.
Walking dead